Albanac i taktika

Albanac odlučio da ode u Ukrajinu u rat.

Nije baš imao sreće te ga ubrzo zarobili Rusi.

Na ispitivanju zarobljenika pitao ruski oficir Albanca:

– Zašto si i odakle došao da se boriš?

Šta imaš da kažeš kao objašnjenje za svoju odbranu?

Albanac se doseti šta treba da kaže da bi ga pustili Rusi.

Pa povika iz sveg glasa, pnavljajući:

– Kosovo je Srbija.