Anketa o Gastarbajterima

Sprovela se anketa o gastarbajterima u Nemačkoj.

Medju mnogim pitanjima je bilo i:

“ Da li vam smetaju gastarbajteri ovde u Nemačkoj?“

Kada su se sumirali rezultate procenti su izgledali

ovako:

– Smetaju, treba da se vrate u svoju zemlju. 5 POSTO

– Ne smetaju, nisu loši ljudi. 15 POSTO

– Kome mi BA, BRE. BE, smetamo?

Posle još toliko ispitanih prolaznika:

80 % TREBA DA SE VRATE, ŠTO PRE!!!