Baba moli Svetog Petra

Umrla baba, udovica već neko vreme, i stigla kod Svetog

Petra, pa ga zamoli da joj omogući da vidi svog muža, makar

na kratko.

Sveti Petar uzme jednu knjigu i počne da traži. Uzalud.

Zatvori knjigu i konstatuje:

– Nije medju andjelima.

Ode Sveti Petar po drugu knjigu, lista, traži i kada je pogledao

i poslednju stranicu, uzdahne i kaže babi:

– Nije ni u paklu. Nema ga.

Odjednom se nešto doseti i pita babu:

– Koliko ste dugo bili u braku?

Baba razmišlja i pokušava da se priseti:

– Paaa, negde oko pedeset godina.

Odahne Sveti Petar i uzimajući novu knjigu reče joj:

– Što mi niste odmah rekli da je medju mučenicima?