Bosanac i crnac

Bosanac upoznao crnca u Americi, postali

su dobri prijatelji i kada su došli do faze da

mogu da razgovaraju i o intimnijim temama,

pita Bosanac crnca:

– Objasni mi kako to da su tvoja deca crna a

moja su bela?

– Da li ti je ku*ac dug 30 santimetara?

– Na žalost nije.

– A da li je obim 15 santimetara?

– Ni to nije.

– Šta bih ti rekao?

Ne možeš da praviš crnu decu jer kada je*eš ulazi mnogo svetlosti.