Bosanac i logika

Bosanac putuje vozom a pored njega sedi mlad momak.

Pita momak:

-Molim vas recite mi koliko je sati?

Bosanac pogleda na sat i nastavi mirno da sedi.

– Zašto nećete da mi kažete koliko je sati?

– Zato što ćeš mi se ti zahvaliti, ja ću reći nema

na čemu, ti ćeš me onda pitati da li i ja putujem u Sarajevo.

Kada potvrdim, raspitivaćeš se koga imam u Sarajevu.

Kada ti odgovorim da imam porodicu, ženu, sina i ćerku

pitaćeš me da li je ćerka lepa. Kada ti kažem da je prava

lepotica, pitaćeš možeš li sa mnom da je upoznaš. Kada je

vidiš, odmah ćeš da je zaprosiš.

A ja moram da te odbijem.

Jeb*eš zeta koji nema ni sat.