Bosanac na ispitu

Javio se Bosanac na konkurs za šumara koji

je raspisalo šumsko gazdinstvo. Da bi zaposlili

kvalitetnog kandidata, organizovali su obuku

a nakon obuke i ispit za proveru znanja.

Na ispitu član Komisije postavlja pitanja Bosancu,

a ovaj odgovara:

– Kaži nam koje je drvo neplodno?

Bosanac odgovori samouvereno:

– Naravno bandera.