Bosanac u avionu

Bosanac se ukrcao u avion i čeka poletanje

za Minhen gde je krenuo da se pridruži

porodici. Namestio se levo od vrata sa ostalim putnicima,

koji takodje putuju za Minhen. Avion nikako

da poleti, postali su svi nestrpljivi kada se začula

molba pilota sa razglasa:

– Moli se gospodin koji sedi levo od vrata da

više ne baca pite i kifle na pistu. Ova ptica će

sama da poleti.