Cena i ucena

Naljutila se žena na muža što joj ne pomaže

u kući i napravi cenovnik kućnih poslova:

– Pranje: 2000,00

– Peglanje: 2500,00

– Kuvanje: 3000,00

Video muž cenovnik i lukavo predloži da

vode ljubav, nadajući se da će da je odobrovolji.

Žena mu na predlog kao iz topa odgovori:

– E, to može samo ako platiš 10 hiljada dinara.

– Imam samo 5 hiljada.

– Onda ništa. Laku noć.

Usred noći muža probudi nekakvo šuškanje i

on pita ženu:

– Šta radiš usred noći?

– Tražim 5 hiljada da ti pozajmim budalo.