Ciga došao da glasa

Dobio Ciga obaveštenje da dodje u nedelju u

Mesnu zajednicu da obavi svoju gradjansku dužnost

i glasa za izbor poslanika u Skupštini.

Disciplinovano se Ciga odazove na poziv, stiže na

red i najpre pruži prst da Birački odbor proveri UV

lampom da li je već glasao.

Član Biračkog odbora koji je to proveravao

kaže Cigi:

– Ti si Cigo već glasao.

– Nisam, da nemam decu, nisam.

– Jesi, ova lampa je precizna i pokazuje da je prst

već naprskan.

Ciga se počeše po glavi i kaže:

– Aaaa, to? To je od prošli izbori.