Ciga i cigančić na igralištu

Rešio Ciga da i on odvede svoje dete na

dečje igralište u gradu jer je video, kada je

skupljao kartone, da se deca tako zabavljaju

dok mame ćaskaju.

Stigli Ciga i mališa na igralište, seo Ciga na

klupu, posmatra gradsku decu, kad jedna mama

viče svom detetu:

– Darko, molim te nemoj da se isprljaš, farmerke

koštaju 100 evra.

Odmah se oglasi još jedna mama:

– Mihajlo, ne šutiraj te kamenčiće, patike koštaju 150 evra.

Za to vreme mali Ciga samo trči za decom i Ciga

povika:

– Sine, ne trči toliko, izgladnićeš.