Ciga i lekarski savet

Ciga došao kod doktora po savet.

– Gospon doktor, moja ciganka stalno prigovara

kad se je*emo.

– Zašto prigovara?

– Ne znam gospon doktor, stalno joj nešto ne valja.

– Cigo, menjaj nešto dok vodite ljubav.

– Al ja ne znam šta da menjam.

– Probaj da to radite a da je upaljeno svetlo.

Dodje Ciga sutradan kod doktora i na doktorovo

pitanje da li je sada bolje, Ciga odgovori:

– Žena zadovoljna, a tek deca koliko uživaju.