Ciga i nepravda

Dosadilo Cigi da razmišlja o nepravdi i pravdi

i odluči da traži prijem kod predsednika ne

bi li dobio odgovor i razrešio dilemu o nepravdi.

Primio ga predsednik i Ciga ga upitao:

– Gospo’n predsedniče, da li je to pravedno, moj

direktor a vaš prijatelj živi u vili sa bazenom, vozi

ga vozač u skupom automobilu, ima kućnu pomoćnicu

a njegova žena ništa ne radi? A ima samo jedno dete.

Ja imam šestoro dece a živim u šupU. Da li je to

pravilno?

– Nije pravilno Cigo, pravilno je „U ŠUPI.“