Ciga i „Ratna pobeda“

Učestvuje Ciga u vojnim manevrima dok je služio vojni

rok i kada je ponestalo municije, kapetan naredi vojnicima

da odu do skladišta i donesu.

Cigin zadatak je bio da čuva „liniju fronta“ od napredovanja

„neprijatelja“.

Kapetan mu poveri šlem i tri bombe u slučaju

„neprijateljskog napada“.

Ciga ko Ciga pa kaže:

– Druže kapetane, dj ti meni tri šlema i bombu.

Kapetan popusti jer zna da samo gubi vreme ako se upuisti

u diskusiju sa Cigom.

Kada su se vratili kapetan i vojnici a ono brdo oružja i municije,

uniformi i gomila „neprijateljskih“ vojnika oko Cige.

Zaprepašćeni pridju da vide šta se dešava i imaju šta da vide.

Ciga vrti tri šlema i viče:

– Bate, sad igramo po gaće, aj’ pogodi gde je bomba!!!