Ciga na granici

Prelazi Ciga granični prelaz biciklom a na

biciklu natovaren džak.

Carinik ga upita:

– Cigo, šta ti je to u džaku?

– Gospo’n carinik, u džaku je samo pesak.

Carinik ne veruje Cigi, probuši džak i iz džaka

stvarno poče da curi pesak tako da je morao

da pusti Cigu da predje granicu.

Nakon nekog vremena Ciga opet biciklom vozi

džak. Carinik probuši džak i uveri se da Ciga opet

ne laže. Medjutim, kako se to stalno ponavljalo,

carinik uveren da se tu ipak nešto krije, kaže Cigi:

– Znam da nešto švercuješ, ali ne mogu da otkrijem

šta je to. Puštaću te stalno da prelaziš, samo mi kaži

šta muljaš.

– Pa bicikle, gospo’n carinik, bicikle.