Cigo u vojsci

Cigo

Pozvali Cigu u vojsku a kod kuće ostala žena

u bedi i siromaštvu, bez primanja, bez pomoći.

Prodje nekoliko meseci a Cigi stižu paketi od

žene sa svakakvim djakonijama, često i novac.

Ciga se uspaniči šta se to dogadja i zamoli

starešinu da ga pusti kući za vikend.

Udje Ciga u kuću, kuća sredjena, nov nameštaj,

frižider pun. Začudjen udje u spavaću sobu a kad

tamo na krevetu leži zgodan tip sa zlatnomkajlom,

zlatnim satom kao i zubima od zlata.

Pita Ciga ženu:

– Šta se ovde dešava?

Ciganka se samo zgrči kao da će da dobije batine.

– Da li su svi oni paketi od ovog čoveka?

– Paaaa, jesu.

– A pare?

– I pare.

– Pokrij onda čoveka da se ne razboli.