Čije je jaje?

Koka snela ogromno jaje, nikada do sada

vidjeno. Merili ga, gledali, analizirali, čudo

nevidjeno.

Došla informacija o ogromnom kokošjem

jajetu do medija, okupili se novinari, slikali,

snimali, čudili se i na kraju upitaju petla:

– Ovo je zaista čudesno. Šta ćete sada? Šta

planirate u budućnosti?

Petao ljutito odgovori:

– Planiram da je*em mater onom noju što

je pobegao iz zoološkog vrta.