Crnogorac glumac

Rešio Crnogorac da postane glumac, prijavio

se za kasting. Kako je visok, naočit, šarmantan,

dobije ulogu za film. Snimanje se odvijalo na

plaži, ekipa užurbano radi a Crnogorac dobije

zadatak da u prvoj sceni leži u ležaljci i pijucka

koktel. Ostali glumci i glumice izvršavaju svoje

zadatke, režiser daje instrukcije ko će šta da radi

a Crnogorcu kaže:

– A sada prošetaj do onog brda i vrati se nazad!

Crnogorac mu odbrusi:

– Ja sam glumac, nijesam kaskader.