Da li je Bog sa popom?

Bog:

Svakodnevne obaveze pop obavlja isključivo svojim

starim biciklom. Svi u selu znaju da je skroman i čestit

ali se on nekako ipak ne dopada policajcu koji kontroliše

mir i sigurnost u selu. Stalno sreće popa, pozdravlja ga,

produži dalje ali ga stalno posmatra budnim okom.

Jednog dana, osim pozdrava, policajac se obrati popu:

– Blago tebi pope. Ti nikada ne kršiš zakon. Ja bih tebi tako rado

napisao kaznu, ali nikada nemam razlog za to.

Pop skromno odgovori:

– Eto, Bog je uvek sa mnom pa ne grešim.

Policajac ushićeno:

– Aha, znači dvojica na biciklu.

Kazna 2000 dinara.