Darežljiva Fata

Fata se…

Pozvala komšinica Fatu na kafu i zasele one, odužio se razgovor

i Fata je postala nervozna.

Neprijatno joj da krene kući kada je komšinica tako ljubazna i

stalno načinje nove teme. I, kada se Fata počela da vrpolji na

stolici, komšinica ispali svoju radoznalost:

– Jel’ bona, juče si pustila jednog prosjaka u kuću.

Dugo nije izašao, a čulo se dahtanje, škripao je krevet.

Ma bona, jel’ si se ti to se*sala sa njim?

– Jesam. A što te to interesuje?

– Interesuje me zašto si to učinila sa prosjakom?

Ti si lepa, zgodna, mo“š sa kim ‘oćeš.

– E, bona, Pa lepo.

Doš’o čovek na vrata i molio me da mu dam sve ono što moj

Mujo više ne koristi i ja mu se vala nadavala.