Deda i gaće

Provodi deda puno vremena ispred svoje kuće

i čita novine ili ćaska sa prolaznicima.

Jednog dana, sedi deda tako na klupi, kao i svaki dan,

ali bez gaća.

Prolazi komšinica i umesto konvencionalnih pitanja

zaprepašćeno uzvikne:

– Pobogu deda, sramota, sediš tu bez gaća.

Zar si malo pošandrcao…

Deda šeretski odgovori:

– Juče sam, dete moje, sedeo bez šala i ukočio mi

se vrat.

E, onda je moja baba rekla da danas sedim bez gaća.