Dobio muž šta je tražio

Sredovečni muž i žena leškare na garnituri u dnevnoj

sobi, pijuckaju kafu i ćute jer muž prati Mundijal.

U jednom trenutku muž se setio da nije fer prema ženi

jer danima ne razgovara sa njom zato što mu je sva pažnja

prikovana za televizijski ekran.

I da bi započeo razgovor seti se najnesretnijeg i najneprijatnijeg

pitanja koje je mogao da joj uputi, a da je to zapravo tek da

bi nešto rekao:

– Nešto me baš zanima draga. Koliko si me puta prevarila za

ovih dvadeset pet godina?

Žena ćuti i gleda u mobilni telefon.

– Hej, ja sam te nešto pitao.

Žena i dalje ćuti.

Muž malo oštrije, sada već iskreno zaintrigiran, postavi isto pitanje:

– Koliko puta si me prevarila?

Žena savršeno mirno odgovori:

– Ćuti dok brojim.