Dogovor

Sastali se Musliman, Hrvat i Srbin, prve bosanske

komšije, sa idejom da zasade zajednički voćnjak.

Dogovor je trajao dugo jer nije bilo lako da odluče

koje voće će da zasade i koje će voće da donese

najveću zaradu.

Hrvat je prvi imao predlog:

– Mislim da bi trbalo da zasadimo kajsije.

Srbin se nije složio:

– A, ne može, u imenu voćke je KAJ.

Srbin se zatim javi sa svojim predlogom:

– Predlažem da zasadimo breskve.

Hrvat će odlučno:

– Nikako, ima u toj reči BRE.

Musliman je našao kompromisno rešenje:

– Mislim da je najbolje da zasadimo groždje.

Sa tim predlogom se složiše i Srbin i Hrvat. Kad

su malo razmislili skoro u glas rekoše:

– Al nas je zaje*o, em je zeleno, em se obrezuje.