Doktor dobio nervni slom

U pshijatrijsku kliniku stiže doktor specijalista ginekologije

razbarušene kose, iskolačenih očiju, sav se trese, nešto mrmlja,

potpuno isvrpljen. Dijagnoza – nervni slom.

Psihijatar mu se brižno obrati:

– Šta vam se dogodilo kolega?

– Radio sam redovnu smenu, žena koliko nećeš, jednom se

omaklo, drugoj promaklo i kada sam završio, zamoli me kolega

da ga zamenim popodne.

Opet isto, sve te pi*ke i sve te priče.

Završim i drugu smenu, jave mi za noćno dežurstvo.

Strašno, opet sve te pi*ke i izdržim ja i noćno dežurstvo.

Ujutru krenem konačno kući da spavam i odlučim da svratim na

jedno žestoko, da me malo razdrma.

I onda, i onda se to dogodilo…

– Šta se dogodilo kolega?

Jecajući reče:

– Sedim za šankom, pijuckam piće i, i ,i ,

– I? I hoćete li da mi kažete?

– I prilazi mi Ciganka i traži deset evra da mi pokaže pi*ku.