Doktor i čudotvorni lek

Primi doktor mladog muškarca na proveru da li je HIV

pozitivan.

Pre testa je popunio upitnik, uzeli su uzorak krvi i

zakazali termin za rezultat.

Stiže on po rezultat testa i pita doktora:

– Da li mogu da se nadam da je sve u redu?

– Na žalost ne. Loše su vesti. Test je pozitivan.

Šokiran zamoli doktora da mu objasni kako da se leči.

– U upitniku navodite da ste gej?

– Jesam, istina je,

– Pa zato sam i očekivao ovakav ishod.

Mogući lek je da dvadeset dana uzimate po dve litre

mleka odstojalog na suncu sa tri jajeta i malo spanaća

potopljenog u jogurt.

– Hvala doktore, sve ću da učinim kako ste rekli.

Sestra začudjeno pita doktora kada je momak otišao:

– Ali, molim vas, zašto ste ga slagali.

Test je negativan a lek uopšte ne postoji, naročito takav

kakav ste preporučili.

– Budite mirni sestro.

Hoću samo da mu dokažem čemu zapravo služi guzica…!