Doktor i zatvorenici

Obilazi doktor zatvorenike u čuvenom zatvoru

da utvrdi kakvo im je zdravstveno stanje i da li

su sa njima korektni čuvari, da ih eventualno

fizički ne maltretiraju. Izmedju ostalog pita

zatvorenike:

– Stolica?

Prvi zatvorenik odgovori:

– Normalna.

Drugi:

– Onako, ali svakodnevno.

Pita trećeg a ovaj odgovara:

– Sutra, električna sa 100.000 volti.