Doskočila snajka svekrvi

Snajka:

Dolazi svekrva kod snajke u posetu sa zlobnim

izrazom na licu.

Snajka je ljubazno primi, ponudi kafom i kolačima

i kada su sele upita:

– A sada mi recite iskreno, zašto ste zapravo došli?

– Da proverim da nisi možda bolesna.

– Zašto? Zdrava sam ko dren.

– Paaa, čujem da te posećuje lekar svakodnevno.

– A, to???

I vas posećuje oficir prilično često pa ja nisam došla da pitam da li je izbio rat.