Fata voli cveće

Pozove Fata vatrogasce i kada se dežurni javio

na poziv, Fata mu reče:

– Znate, ja sam posadila cveće…

Dežurni je prekine:

– Ovo je vatrogasna služba.

Fata ne odustaje:

– Znam bolan, vas sam i pozvala.

Znate, ja sam posadila mnogo lepo cveće

koje sam naručila preko interneta…

Dežurni veoma ljutito:

– Aman ženo, nije ovo cvećara.

Fata smireno nastavi:

– E jarane, znam.

Vidi vako, htela sam lepo ali, ne vredi!

Komšijama gori kuća!

A meni ako uvene cveće svi ste nae*bali !!