Francuzi u lovu

Otišli Francuzi u lov, smestili se u jednoj

lovačkoj kući koja ima samo dvokrevetne sobe.

Jedan od njih je užasno hrkao pa su se dogovorili

da se svake noći smenjuju ko će sa njim da bude

u sobi.

Posle prve noći cimer Francuza koji je hrkao ustao

neispavan i iscrpljen.

Sledećeg jutra drugi Francuz je takodje ustao bled

i pospan.

I tako je bilo svakog jutra dok nije došao na red

poslednji Francuz iz društva. On je ustao veseo, čio

i odmoran.

Drugari ga začudjeni kako mu je to uspelo upitaju:

– Šta si radio čoveče kad si tako veseo?

– Spavao, naravno.

Uveče sam ga pomazio po licu, nežno ga pucnuo po

zadnjici i poljubio za laku noć tako da je on cele noći sedeo u fotelji.