Gde Pop da ga metne?!

Dogodilo se da časna sestra i pop prelaze Saharu na kamili.

Trećeg dana kamila se sruši mrtva. Nakon dužeg ćutanja,

pop progovori.

– Pa, sestro, situacija izgleda poprilično strašno.

– Znam pope.

– Sestro, pošto je izvesno da nećemo da se izvučemo živi

odavde, da li bi učinila nešto za mene?

– Naravno pope.

– Nikada nisam video ženske grudi i pitam se da li bih mogao

da vidim tvoje.

– Pa, pod ovim okolnostima, ne vidim kako bi nam to smetalo.

Časna sestra otvori svoju haljinu i pop je uživao u pogledu

na njene grudi .

– Sestro, mogu li i da ih diram?

Ona pristane i on ih je milovao nekoliko minuta.

– Pope, mogu li ja vas nešto da zamolim?

– Naravno, sestro.

– Nikad nisam vidjela muškarca, znate kako. Mogu li da vidim vas?

– Mislim da sa tim neće biti problema, odgovori pop, zadižući svoju mantiju.

– Oh pope, smem li da ga dodirnem?

Pop pristane, i nakon nekoliko minuta milovanja, dogodilo se neminovno.

– Sestro, znaš li da ako ga stavim na pravo mjesto, on može da podari život.

– Da li je to istina, pope?

– Naravno da jeste, sestro.

– Oh, pope pa to je divno – gurnite ga u kamilu i gubimo se odavde.