I Fata ima sliku u novčaniku

Sede Muja i Fata na kauču i Fata nežno pita:

– Ljubavi, voliš li ti mene?

– Volim.

– Stvarno?

– Najstvarnije.

– Pa kad me voliš, nosiš li moju sliku u novčaniku?

– Nosim.

– De da vidim.

– Evo, vidiš.

– Mmmm, kako je to lepo!!!

– A znaš li zašto imam tvoju sliku u novčaniku?

– Pa zato što me voliš.

– Imam je da me podseća zašto mi je novčanik stalno prazan.