Ispaljena baba odgovara sudiji…

Veoma stara baba odgovara na pitanja tužioca na Sudu:

– Molim vas recite šta se desilo te večeri?

– Sedela sam na svojoj terasi kada se pojavio taj momak

i seo pored mene.

– Da li ste ga poznavali?

– Nisam, ali je bio veoma simpatičan.

– I šta se onda dogodilo?

– Počeo je da mi miluje noge iznad kolena.

– Jeste li pokušali da ga sprečite?

– Ne, nisam. Bilo mi je veoma prijatno.

Nije me niko dodirivao od kada sam udovica.

– I? Šta je bilo dalje?

– Dodirivao mi je grudi.

– Zašto ga niste sprečili?

– Zato što se godinama nisam tako lepo osećala.

– A dalje?

– Bila sam spremna kao nikada u životu.

– Pa je li vam nešto uradio?

– Nije. Viknuo je „Aprililili“ jer je bio prvi april, gad jedan.

E Zato sam ga upucala.