Kad muž zamahne

Požalio se muž doktoru da žena više ne uživa

u se*su sa njim i zamolio ga za savet. Doktor

mu predložio da unese neke promene, da napravi

atmosferu. Muž se setio da je možda zanimljivo

da dovede crnca da maše lepezom dok on še*i

ženu, video je to u filmovima. I tako je učinio.

Maše crnac lepezom, muž radi ali žena ni be.

Muž ljutito ustane i brecne se na crnca:

– Ajde sada da ja malo mašem lepezom!!!

Crnac radi, žena se raspamećuje od miline a muž

će crncu:

– Eto, vidiš kako se maše.