Kada je muž saznao?

Leže muž i žena u krevetu nezadovoljni svojim životima

a naročito jedno drugim. Prepiru se ko je za šta kriv, ko se

lošije ponaša, gomilaju primedbe i zamerke.

Ženi smeta što muž ne učestvuje u kućnim poslovima, ne

ide na roditeljske sastanke a muž ne špodnosi njeno

celodnevno gundjanje, namrgodjenost i vrlo grubo

ponašanje prema njegovoj majci.

Kada je rasprava dostigla vrhunac, žena besno skoči:

– Ma, znaš šta? Bila sam jako glupa kada sam se udala za tebe!!!

Muž je jedva dočekao pa odmah ispali:

– Znam, znam. Sada znam.

Ali tada sam bio toliko zaljubljen da nisam skontao.