Kada Mujo čita

Čuvao Mujo stado ovaca na livadi negde u planini i dok

su ovce pasle on je trošio vreme čitajući jer je mogao

da se osloni na svog pomoćnika, psa Čupu.

Čupa je budno pratio da koja ovca negde ne odluta.

Ali, od čitanja Muju uhvatio san pa mu je glava

klimala gore-dole.

Ovan predvodnik je imao svoje tumačenje Mujinog

klimanja glavom, žestoko se zaleteo i svom snagom

udario Muju u čelo.

Dok je Mujo bio u nesvesti, Čupa ga je gurkao, lickao,

vukao za prsluk i uspeo da ga povrati iz nesvesti.

Mujo se osvrne oko sebe, ne sećajući se šta se dogodilo

i glasno opsova:

– Ma ko mi ubi ovna, da mu majku…