Kinez i opklada

Kinez, Rus i Amerikanac dogovore opkladu

ko će duže da sluša kinesku muziku.

Ušao Rus u sobu u kojoj se sluša kineska

muzika i izadje posle nekoliko sati.

Amerikanac je izdržao ceo dan ali dalje od

toga nije mogao da podnese i izašao iz sobe.

Kinez očekivano nije izlazio nekoliko dana.

Kada je konačno izašao, Rus i Amerikanac priznaše

da su varali i pokazali Kinezu da su koristili čepove

za uši.

Kinez sa osmehom takodje priznao da je varao i

pokaže čepove na kojima je pisalo made in Germany.

Rus i Amerikanac u čudu, pogledaju šta piše na

njihovim čepovima, kad tamo piše made in China.