Ko je bolji Bosanac, Francuz ili Turčin

Amerikanac, Turčin, Francuz i Bosanac se takmičili u

svojim dostignućima.

Amerikanac: Imamo najbolju tajnu službu na svetu, FBI.

Turčin: A mi imamo najbolje tepihe na svetu.

Francuz: E, a naše žene su najvernije na svetu.

Bosanac: Mi smo najbolji, ja sam vodio ljubav sa Francuskinjom

na turskom tepihu a FBI nije uspeo to da otkrije.