Ko je jači

Sastali se američki predsednik i nemački kancelar

i odmeravaju snage navodeći koliku moć imaju

da utiču na razvoj politike i situaciju u svetu.

Hvali se američki predsednik, zapravo preti da je

američka moć nesaglediva:

– Vidiš, imam tri dugmeta. Kada bih pritisnuo

crveno, uništio bih Rusiju, ako bih pritisnuo žuto,

ode Kina. Plavim bih sravnio celu Evropu.

Nemački kancelar sa izazovnim smeškom na usnama

ispriča priču:

– Eto, moja baba je imala tri toaleta, zlatni, srebrni i

bronzani.

Ali kada su ušli Rusi, usra*a se u kujni.