Kad se ne posluša Perica…

Dolazi Perica na usmeni ispit potpuno nespreman i stavi

hiljadu evra u indeks.

Profesoru se to dopadne pa mu postavi lako pitanje:

– Ko je bacio atomsku bombu na Hirošimu?

– Amerikanci.

I Perica položio ispit i sav srećan šapne kolegi šta da uradi.

Udje Pericin kolega ali stavi 500 evra u indeks.

– Ko je bacio atomsku bombu na Hirošimu?

– Amerikanci.

– Koliko ih je poginulo?

– 70-80 hiljada.

Udje i sledeći Pericin kolega Ivica, medjutim nije mogao da

posluša Pericin savet jer je štreber i dobar je student.

Pita ga profesor:

– Ivice, Ko je bacio atomsku bombu na Hirošimu?

– Amerikanci.

– Koliko ih je poginulo?

– 70-80 hiljada.

– Ivice Molim njihova imena, pojedince da napišeš na tabli!