Kupili i mi robota

Konstruisali Japanci robota koji prepoznaje

i uhvati lopova. Kupili Amerikanci robota i

ovaj je za tren oka u Vašingtonu uhvatio stotinu

lopova.

U Briselu je robot prepoznao i uhvatio nekoliko

stotina lopova.

Rešili u Beogradu da nabave i oni, ne bi li se smanjio

broj lopova.

Robot je u Beogradu još uvek na poslu u Skupštini.

Još uvek raspravlja ko je lopov, ovi koji su sada na

vlasti ili oni pre njih.