Lala i hotelski račun

Poslednjeg dana letovanja Lala plaća račun na recepciji hotela

dok Sosa pakuje kofere.

Recepcionar obrazlaže Lali stavke za plaćanje:

– Korišćenje lifta je hiljadu dinara.

– Ma kakvi, ta nismo ni ušli. Soba je u prizemlju.

– Bio vam je na raspolaganju. Za korišćenje čamca hiljadu dinara.

– Ta ajte molim vas. Ni vid’o ga nisam.

– Šta ja tu mogu? Bio vam je na raspolaganju.

I tako recepcionar nabraja i daje Lali račun od dvadeset hiljada.

Lala uzeo račun, pogleda cifru i plati polovinu računa:

– Ostalo vi platite.

– Zašto ja?

– Jer ste spavali sa mojom Sosom.

– Gospodine, pričate gluposti.

Ja ni ne znam ko je vaša Sosa.

– Vaša greška, bila vam je na raspolaganju.