Lala u Njujorku

Lala šeta ulicama Njujorka radoznao šta sve postoji u

tom čuvenom gradu.

U jednom trenutku naidje na vrlo zanimljiv automat

koji za dva dolara obećava mršavljenje od 2 kilograma.

Lala ubaci dva dolara i na njegovu radost izadje iz

automata prelepa devojka i reče:

– Ako me stigneš, tvoja sam.

Potrča Lala za devojkom ali, ne uspe da je sustigne.

Razočaran, nastavi dalje i opet naidje na automat na

kome je ovaj put pisalo da ubaci 5 dolara i oslabiće

5 kilograma.

Lali nije bilo više do trčanja ali, radoznao kakva će

devojka da se pojavi ovaj put, ubaci 5 dolara.

Medjutim, umesto devojke pojavi se bogato obdaren

crnac. Igrajući se svojim ponosom, svojom alatkom

reče Lali:

– Sad kad te uhvatim, moj si.!