Lekar i pacijentkinja

Lekar prima pacijentkinju na pregled i njoj

se učinilo da joj je poznato ime i seti se da je

išla u školu sa prelepim dečakom u koga

se odmah zaljubila. Medjutim, izgled je sada

mnogo, mnogo drugačiji. To je sada sedi starac,

izboran i bez sjaja u očima. Ipak je htela da se uveri

da li je to on:

– Izvinite doktore, da li ste išli u jezičku gimnaziju?

– Jesam, matura 1975. godine. Kako znate?

– Bili ste u mom razredu.

Doktor nezainteresovano upita pacijentkinju:

– A šta ste predavali?