Leskovčanin s’ Japanski lopovi

Leskovčanin gajio papriku, vozio u Beograd

na pijacu da proda. Poredjao džakove ispod tezge,

složio sve da ujutru odmah počne sa prodajom.

Kako je stigao mnogo ranije, umoran legne sa

druge strane tezge da malo odspava. Pre svitanja

došli lopovi i krenuli da skidaju džakove sa

paprikom i tovare u kolica. Probudilo šuškanje

i šaputanje Leskovčanina, ali previše umoran

da ustane samo povika:

– Kuj gi mica tija džaci?

Lopovi iznenadjeni krenu da beže sa komentarom:

– Jao čuda, Japanci prodaju papriku u Srbiji.