Lukavost muža

Na obuci za novi posao nadju se slučajno

i žena i ljubavnica nekog švalerčine. Čuo

on za to pa je morao da proveri da li su

bile u kontaktu.

Najpre je izveo eksperiment sa svojom ženom.

Zatražio je od nje:

– Voleo bih da vidim fotografije sa obuke.

Žena mu pokazuje a on upita:

– Ko je ova sa bujnom kosom?

– Ah, to je neka dro*a, ponašala se neprimereno,

igrala na stolu, pila, koketirala sa svima.

Upitao on svoju ljubavnicu:

– Ko je ova sa krupnim očima?

– Ne znam ko je ona, ali fina neka žena, nije

se odvajala od muža.