Mali lala ne zna cenu…

Bavi se Lala stočarstvom i ode sa Sosom na stočnu

pijacu da proda svoju robu i usluge.

U medjuvremenu, do njegove farme stigne čovek

prilično ljut i zatekne samo malog Lalu.

– Gde ti je otac?

– Otišao je na stočnu pijacu.

– A mater?

– I ona je otišla sa njim.

– A da li ti je brat kod kuće?

– Nije ni on. Otišao je nekim poslom. Mogu li ja

nekako da pomognem?

– Ma kako ćeš mi ti pomoći? Lala i Sosa moraju da reaguju.

Tvoj brat je mojoj jedinici napravio dete. Moramo nekako

da se dogovorimo šta nam je činiti.

– U pravu ste. Ne mogu da vam pomognem. Znam da otac

za bika uzima trista evra, za jarca dvesta. A koliko će da vam

naplati za brata, nemam pojma. Morate njih da sačekate.