Mama ajkula drži čas

Mama ajkula uči bebu ajkulu kako da ulovi

plivača blizu plaže.

– Najpre plivaš u susret plivaču, uneseš mu se

u lice, napraviš krug oko njega i onda otplivaš.

– Šta onda?

– Onda se vratiš, plivaš pored plivača sa leve strane

neko vreme, napraviš širok krug i zaroniš.

– Dobro, a šta dalje?

– E, kad se opet vratiš, plivaš tada sa desne strane,

napraviš krug i napadneš.

– Ali, ja ne razumem zašto ne mogu odmah da

predjem u napad?

– Možeš, ako hoćeš da jedeš i gov*na.