Mudra snajka

Krenule snajka i svekrva u susedno selo u posetu

rodbini.

Na putu do tog sela teče dublja i brza reka koju

moraju da pregaze jer nema mosta.

Dogovaraju se one koja će prva da pregazi reku jer

je rizično.

Svekrva ubedjuje snajku:

– Ajde ti snajka.

Mlada si, snažna, brza i sigurno ćeš bez

problema da pregaziš reku.

Snajka se snebiva, boji se. I onda kaže svekrvi:

– Ma bolje ti da kreneš prva.

Ja sam mladja, veštija i brža pa ću mnogo pre da javim kući.…!