Mujin metod

Mujo, Francuz i Italijan razgovaraju o veštinama

vodjenja ljubavi.

Francuz strasno opisuje:

– Mi smo najbolji ljubavnici na svetu. Ja ljubim

ženu od malog prsta na nozi i dok stignem do

kolena, ona poludi od zadovoljstva.

Italijan samouvereno:

– Ne možete vi Francuzi da nam parirate. Ja

krenem od uha i dok stignem do pupka žena

je već poludela.

Na to će Mujo:

– Kad uhvatim ja je*em, je*em.

Francuz i Italijan pitaju u jedan glas:

– Pa kada onda žena poludi?

– Kad ga posle obrišem o zavesu.