Mujo čeka voz

Čeka Mujo voz za Sarajevo na železničkoj stanici

u Beogradu i ugleda neku njemu nepoznatu

mašinu. A to je zapravo novi automat na kome piše

da će mu reći ko je ako ubaci novčić.

Mujo radoznao, stavi novčić u automat i začuje:

– Zoveš se Mujo i čekaš voz za Sarajevo.

Mujo reši da prevari automat, preruši se i ponovi

postupak.

– Zoveš se Mujo i čekaš voz za Sarajevo.

E, sada Mujo odluči da baš zaje*e automat, kupi

kondom, navuče ga na facu, ubaci novčić a automat

će na to:

– E jb*i ga Mujo, dok ti izigravaš ku*ac, voz za Sarajevo odeeee.