Mujo, se se*sa i tumači

Otišao Mujo na poslovni put u Japan i naravno,

iskoristi priliku da provede noć sa japanskom

prodavačicom ljubavi i zadovoljstva.

Proveo je celu noć sa njom a ona je uzbudjeno

govorila:

– Machigatta, machigatta!!!

Mujo nije znao ni reč japanskog jezika pa je došao

do zaključka da je to izraz oduševljenja.

Sutradan, posle poslovnog sastanka, ode sa

klijentima da igra golf.

Jedan Japanac, na oduševljenje prisutnih, uspe da

ubaci lopticu iz prvog pokušaja.

Frenetičan aplauz a Mujo, da pokaže koliko je

pametan, povika:

– Machigatta!!!

Japanac uvredjeno i zaprepašćeno strogo upre

pogled u Muju pa mu reče:

– Kako to misliš pogrešna rupa?